Riskutbildning två MC

Riskutbildning två MC

Riskutbildning två MC  Ring för info. 0243-228855


Vårt mål är att du skall få en rolig, nyttig och inte minst lärorik utbildning.

Riskutbildning 2- handlar om hastighet, säkerhet och körning under särkilda förhållande.


Utbildningen kommer att beröra risker med överskattning av din egen förmåga, vanliga olyckssituationer, farliga beteenden och vikten av samspel med övriga trafikanter.


För att kunna genomföra utbildningens praktiska delar är det viktigt att du är i slutet av din utbildning.

Om instruktören bedömer att din körförmåga är för låg så är avgiften för dagens utbildning förverkad. När du övat upp dina färdigheter och vill göra om utbildningen hos oss betalar du halva kursavgiften.


En godkänd risk utbildning är giltig i 5 år.

Både del 1 och 2 måste vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs.


Utbildningen genomförs i grupp om fyra elever på Säker trafik i Dalarna ( halkbanan i Falun).

På Transportstyrelsens sida hittar du mera nyttig information angående riskutbildningarna.